W Centrum - terapia i edukacja
Magdalena Adamus
501 152 618
Sprawdź wolne terminy !
Małgorzata Opiła
psycholog / psychoteraputa
przyjmuje w Jelczu - Laskowicach
Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Zajmuję się przede wszystkim psychoterapią dzieci i młodzieży, a także psychoterapią rodzin i terapią indywidualną. W pracy terapeutycznej korzystam z różnych podejść teoretycznych, dostosowując metody terapii do indywidualnych potrzeb klientów. Najbliższy jednak dla mnie jest nurt systemowy i egzystencjalny.
Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, podczas których odbyłam wiele praktyk i staży przygotowującym do zawodu terapeuty. Między innymi odbywałam staż na Oddziale Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także, w ramach zajęć, współpracowałam z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Uczestniczę w Akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Kursie Psychoterapii Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii, który przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.
Oferuję pomoc z zakresu: zaburzenia odżywiania, dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia psychosomatyczne, nieśmiałość i trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia zachowania, kryzysowe sytuacje życiowe (rozwód, choroba/śmierć bliskiej osoby, przemoc), zaburzenia lękowe i adaptacyjne oraz zaburzenia depresyjne. Swoim klientom zapewniam dyskrecję i anonimowość. Na ich temat rozmawiam tylko na spotkaniach superwizyjnych, podczas których inni doświadczeni terapeuci mogą przyjrzeć się mojej pracy.
Kontakt
Magdalena Adamus
501 152 618
wcentrum.magdalena.adamus@gmail.com
Konsultacje Skype:
seksuolog.magdalena.adamus
W CENTRUM - terapia i edukacja Magdalena Adamus © 2014 wcentrum.com.pl / Web Project 30stopni.pl