W Centrum - terapia i edukacja
Magdalena Adamus
501 152 618
Sprawdź wolne terminy !
Psychoterapia w pytaniach i odpowiedziach
Co to jest psychoterapia?
Psychoterapia jest rodzajem współpracy między Klientem a Psychoterapeutą, podczas której Psychoterapeuta pomaga zrealizować Klientowi ważne dla niego cele. Polega głównie na rozmowie, dzięki której Klient zyskuje lepsze rozumienie problemu, odkrywa nowe możliwości rozwiązania, podejmuje decyzje dotyczące rozwiązania. W przypadku terapii rodzinnej lub terapii pary Klientem są wszystkie obecne na spotkaniu osoby.
Kto podejmuje decyzję o rozpoczęciu psychoterapii?
Decyzja ta należy zarówno do Klienta jak i Psychoterapeuty. Klient decyduje, czy i w jakim stopniu, chce realizować ważne dla siebie cele za pomocą Psychoterapii, Psychoterapeuta określa, czy i w jaki sposób może pomóc. Aby podjąć Psychoterapię obie strony muszą wyrazić taką gotowość. Z tego względu psychoterapię poprzedzają spotkania konsultacyjne, zwykle 1-3, które służą określeniu problemu i podjęciu decyzji, czy zostanie zawarty kontrakt na psychoterapię.
Co to jest kontrakt psychoterapeutyczny?
To rodzaj umowy między Klientem a Psychoterapeutą zawierany na końcu spotkań konsultacyjnych, w przypadku podjęcia decyzji o podjęciu psychoterapii. Kontrakt określa zakres psychoterapii, np.: jakimi problemami będą się zajmować, nad osiągnięciem jakich celów pracować. Uwzględnia też warunki psychoterapii m. in. miejsce, czas, częstotliwość spotkań. Kontrakt może mieć formę ustną lub pisemną.
Kto najczęściej korzysta z pomocy psychoterapeuty?
Ludzie w trudnych dla siebie sytuacjach życiowych, poszukujący osoby, która spojrzy na problem z innej perspektywy i być może zobaczy nowe od dotychczasowych możliwości rozwiązania trudności. Nie zawsze są to osoby przekonane o możliwości osiągnięcia korzystnej zmiany, zwykle jednak żywiący taką nadzieję.
Kto może korzystać z psychoterapii?
Każdy, kto chciałby w taki sposób poradzić sobie z własnymi problemami, przy założeniu, że problem jest rozwiązywalny za pomocą psychoterapii.
Opracowanie: Agnieszka Frankiewicz
Psychoterapia par i rodzin
Forma terapii dedykowana małżeństwom, związkom partnerskim i całym rodzinom z problemami takimi jak:
- kryzys małżeński,
- trudności w komunikowaniu się,
- problemy wychowawcze,
- wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, choroba).
Trwające dziewięćdziesiąt minut spotkania prowadzone są najczęściej przez dwóch terapeutów. Długość i częstotliwość terapii ustalana jest indywidualnie. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno – diagnostyczny.
Terapia dzieci i młodzieży skierowana jest do osób z problemami takimi jak:
- niska samoocena,
- fobia szkolna,
- kłopoty i konflikty rówieśnicze,
- zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
- samouszkodzenia, agresja,
- nadpobudliwość,
- wycofanie, depresja,
- zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)
- moczenie nocne,
- uzależnienia (Internet, używki),
- doświadczenia traumy.
Kontakt
Magdalena Adamus
501 152 618
wcentrum.magdalena.adamus@gmail.com
Konsultacje Skype:
seksuolog.magdalena.adamus
W CENTRUM - terapia i edukacja Magdalena Adamus © 2014 wcentrum.com.pl / Web Project 30stopni.pl